Çaykur Organik Gübre Deneme Parselinde Green PİK Humistar Uygulaması.